نوآوا
نوآوران هوشمند

در نوآوران هوشمند همیشه سعی بر آن است که تمرکز بر روی بهبود تخصص و توسعه ابزار هوشمندسازی سازمان‌ها باشد.

وظایف ما

داستان نوآوا

نوآوا یک شرکت سرمایه‌گذار خطر پذیر و شتاب‌دهنده جوان است. ما بر روی ایده‌ها، محصولات و شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

داستان نوآوا

سکوی آوا

سرویس ابری فرآیندهای کسب و کار (BPaaS)

سکوی آوا