نوآوا
نوآوران هوشمند

سرمایه‌گذار خطرپذیر، شتاب دهنده، توسعه دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهبردهای کلان نرم‌افزاری، سیستم‌های بانک‎داری الکترونیکی، سیستم‎های پرداخت و تسویه

داستان نوآوا

سکوی آوا

سرویس ابری فرآیندهای کسب و کار (BPaaS)

سکوی آوا

سامانه سمین

سامانه جامع مغایرت یابی و تولید گزارش نوآوا

سامانه سمین